شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
موسوي و كروبي بدون شك محارب هستند و خون جوانان شهيد و مظلوم ما به عهده آنهاست قوه قضاييه اگر اين بار مماسات كند مردم انقلابي خود تصميم مي گيرند چه كنند.. شما هم موافقيد؟

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر
+ يه موضوع جالب: ميدونيد امام در زمان بدترين اتفاقات مانند برخوردهاي وطن فروشي چون بني صدر چه ميگفت؟ ميگفت: هر چه قانون بگويد و بخواهد. حالا چي شده که عده اي که دم از ولايت فقيه و دوستدار امام بودند خودشون دارن حکم به قانون ميدهند. اين سخنان به قول رهبرمون بوي فتنه ميدهد. فکر نکنيد فتنه از بين رفت و ديگر نيست بلکه فنته شکل خود را عوض ميکند و از راه ديگري وارد ميشود پس هميشه بايد هوشيار و آگاه بود.
سلام عليکم ...درسته،هرچه قانون بگويد...جمله ي بالاي اين اتاق به کمي اصلاح نياز دارد...خون بهاي جوانان وطن بايد ستانده شود...ولي نه اينکه اگر قوه قضاييه مماشات کرد مردم انقلابي خود تصميم بگيرند!ما در حد وظيفه خود خواهان اين امريم،ما رهبر داريم
+ سران ملعون فتنه ... در انتظار مجازات ملت
+ اعدام كمترين مجازات...
هادي قمي
من تقاضاي پيگيري اتهامات رو دارم .
آنچه كه ميتوني دل مردم داغ ژاله ها ديده راحداقل تسكيني باشه اعدام اين دو خائن است
بعدی همه 15 نظر قبلی
خونبهاي جوانان وطن بايد باز ستانده شود
http://d88.parsiblog.com/MLink/?4699308
درب کنسرو بازکن برقی
گروه اعدام كروبي و موسوي محارب
vertical_align_top