سفارش تبلیغ
صبا

عکس منتشر نشده از آیت الله آقا مجتبی تهرانی


آقا مجتبی تهرانی سمت راست امام خامنه ای
این عکس مربوط به تعویض ضریح و مضجع مبارک امام رضا(ع) در اسفند سال 79 است. که در آن آیت الله آقا مجتبی تهرانی (اولین نفر سمت راست آقا) آیت الله حاج آقا خوشوقت (سمت راست آقا مجتبی)و آیت الله سید محسن خرازی (سمت چپ آقا) دیده می شوند. آیت الله تهرانی و آیت الله خوشوقت به دعوت آقا در این مراسم شرکت کردند.

» نظر
title=